นักร้อง :เหล่าร้า
แต่งบทเพลง : พี่ชายของ HKGOLDEN

Chinese, naughty boy
always make noise
Playing in the tweet
kicking ass by the THAI thisday
You’ve got coffin to lay
you big disgrace
Cause you only know
this shitting phrase
SAY IT
Ni Ma Ni Ma Si La
Ni Ma Ni Ma Si La

標籤:, , ,

Leave a Reply